fromguestwriters.wordpress.com
Mensen van verschillende culturen, geloofs- en politieke overtuigingen broederlijk naast elkaar
De mens stamt af van één en dezelfde mens. De eerste Adam en Eva zijn de ouders van “heelder generaties”. Vandaag is de wereld bevolkt met een zeer grote variëteit van volkeren, waarvan…