fromguestwriters.wordpress.com
Wie luistert, ontwikkelt de gave van het spreken
Woorden kunnen vernietigen. Woorden te snel of te hard uitgesproken kunnen kwaadheid of verdriet oproepen. Woorden uit hun context, anders ingevuld, anders bedoeld, kunnen zelfs een vernietigend ef…