fromguestwriters.wordpress.com
De Almachtige God der goden, groter dan en hoog verheven boven alle goden
“In den beginne schiep God de hemel en de aarde.” (Genesis 1:1 NBG51) “Toen Abram negenennegentig jaar oud was, verscheen de HERE aan Abram en zeide tot hem: Ik ben God, de Almachtige…