fromguestwriters.wordpress.com
Bijbel, Gods Woord ingegeven nuttig tot lering, tot bestraffing, tot verbetering en tot onderwijzing
“Een psalm van David om voor te zingen. (19-2) De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt het werk zijner handen.” (Psalmen 19:1 NLB) “1 En God sprak al deze woorden…