frokenann.com
Barns rättigheter oviktiga – om JO får välja
20 april 2017 – notera det i din kalender. Det är ett historiskt datum. Det var dagen då JO beslutade att vi kan lagstifta bort våra barns rättigheter. Barnets bästa ska komma i främsta rummet…