frokenann.com
Jag är inte fantastisk
– Ann, du är fantastisk. Du vet det va? Nej, vet du, jag är inte alls fantastisk. Allt jag gör ger mig mer än vad det kostar. Det jag gör är varken osjälviskt eller självutplånande, det är varken u…