frokenann.com
Sexåringarnas elevledda samtal
I veckan har jag haft utvecklingssamtal med tio elever samt deras föräldrar. De sexåriga eleverna har själva lett sin samtal med hjälp av en keynote som innehöll en film där de visar några av sina …