frokenann.com
Goda råd till ettorna
I våras kom Skolfamiljen och besökte min klass (nu f.d. klass), för att intervjua ettorna och se om de hade några goda råd till blivande ettor. Nu är tidningen ute och det är med värme jag läser al…