frokenann.com
Låt oss mötas i en vilja att förstå
Jag har fått anledning att reflektera en del över människors behov och vilja att begränsa sig själva och andra, på senare tid. Behovet av att avgränsa sig från de som tycker och tänker olika. Vad k…