frokenann.com
Finns en lärande grund?
Går det att definiera en kunskap som är viktigare än en annan kunskap? Hur gör man det i sådana fall? Jag vet inte om det går, men jag fastnar ständigt vid den tanken. Vilken typ av kunskap som ska…