frokenann.com
Gräv utanför din trygghetszon
Att gräva där jag står. Jag är ej intresserad av motkrafter. Jag tror på medkrafter. Därför tror jag också att vi kan verka på olika våglängder samtidigt. För mig, som lärare i skolans system, är d…