frokenann.com
Fx till Tobé
Jag tänker, att eftersom betyg skall ha en sådan motiverande effekt samt hjälpa till att sudda ut ojämlikheter i samhället, borde vi ju börja betygsätta våra politiker. Och dagen veckan till ära tä…