frokenann.com
Flipping the classroom
Det är verkligen en fantastisk rörelse som är igång – flippa klassrummet. Pedagoger som vänder på steken och skapar mer tid till praktiskt lärande i klassrummet. De filmar sina genomgångar, s…