frokenann.com
Upp med händerna alla elever
Uttrycket har nu mer fått en helt annan innebörd än den traditionella ”Upp med händerna och visa att ni kan!”… Vad hade hänt om en lärare, i självförsvar, tagit polisgrepp på en e…