frokenann.com
Bra läsning i Värmlands Folkblad: … Parterna måste våga hantera frågan om lärarnas arbetstid. Kärnfrågan är hur undervisning, med undervisningen förknippat för- och efterarbete samt övriga lä…