frokenann.com
Förmågornas Big Five
Analysförmåga Kommunikativ förmåga Metakognitiv förmåga Förmåga att hantera information Begreppslig förmåga Det är detta det handlar om ! Om någon missat Göran Svanelids artikel om de fem stora för…