frokenann.com
Våga testa, våga förändra!
Vi måste utmana våra föreställningar om vad som är rätt och fel, bra och dåligt, korrekt och inkorrekt. Vi måste fråga oss själva varför vi tycker som vi gör och våga anta nya perspektiv. Det är de…