frivillighed2011.dk
Nyuddannet uden job – men stadig med en indtægt
Er du nyuddannet eller på vej til at blive det? Hvad skal du leve af, hvis du ikke kommer hurtigt i arbejde? Kender du reglerne for medlemskab af a-kasser?