frivillighed2011.dk
Brug din viden om indretning til frivilligt arbejde
Hvis du ønsker at gøre noget godt kan du arbejde frivilligt og her kan du bruge din faglige viden om det at være indretningsarkitekt i hjemmet