friluftsnett.net
Mygg - Friluftsnett
Om myggen For å legge egg trenger hunnmyggen ekstra næringsstoffer, noe de vanligvis får fra blod. Hannmygg, og hunnmygg som ikke skal legge egg, livnærer seg bare på nektar. Så ikke bare er det irriterende å få et kløende myggstikk, du bidrar også til å fø opp flere mygg! Hunnmyggen kan stikke og legge mellom...