friluftsnett.net
Konvertere koordinater mellom grader og UTM - Friluftsnett
Bruk kalkulatoren for å konvertere mellom geografiske koordinater og UTM-koordinater. Geografiske grader kan skrives som desimalgrader eller grader/min/s.