friluftsnett.net
Kalkulator for målestokk - Friluftsnett
Bruk kalkulator for målestokk for å regne ut hva en viss avstand på kartet tilsvarer i terrenget, eller hva en viss avstand i terrenget tilsvarer på kartet.