friluftsnett.net
Kalkulator for effektiv temperatur - Friluftsnett
Hvor kaldt føles det egentlig når det blåser på vinteren? Regn ut effektiv temperatur basert på temperatur og vindstyrke.