friluftslivmedhundsite.com
Oliver
Stora Bergas Olympiska Oliver 2004-09-02 – 2019-06-09 To read in English, please right click here and open in new tab Han valde mig. Han var allt en valp inte skulle vara. Osäker och rädd…