friluftslivmedhundsite.com
Oliver
Stora Bergas Olympiska Oliver f. 2004-09-02 To read in English, please right click here and open in new tab Han valde mig. Han var allt en valp inte skulle vara. Osäker och rädd vågade han inte ens…