friluftslivmedhundsite.com
Längs havet från Unstad till Eggum (Lofoten), augusti 2018
Turen från Undstad till Eggum är en jämförelsevis lätt led på Lofoten, ändå utbrast min väninna ”fy fan vilken jävla led” och tyckte att jag skulle citera henne ordagrant. The hike fro…