frille.com
Min kompis Danne
Trots att det finns oerhört många ord i svenskan, räcker dom inte alltid till, men jag vill trots det skriva några rader om min kompis. Det var en sommardag för snart 20 år sedan då jag fick mitt f…