frille.com
Parkeringsbot
För några veckor sedan hoppade jag ur bilen utanför Music Shop i Mariehamn eftersom jag skulle hämta en grej till radion. Jag var inte inne i butiken i mer än en minut men när jag kom ut så stod vä…