frille.com
Moderata ministrars podcast >> avsnitt nr 2
I dagens podcast pratar jag (tyvärr lite för mycket) tillsammans med mina moderata ministerkolleger Johan Ehn ochWille Valve kring kaffebordet om vad som hänt i veckan och kommer att hända nästa. B…