frille.com
Länge sedan det kom bilder ifrån bygget, så här kommer några
Besök inlägget om du vill veta mer.