frihetiblodet.se
Violina
Fram till att mina barn var upp till 10-års åldern var jag jämngammal med dem. Sen växte de om mig och blev äldre än mig. Många gånger också klokare. Men jag är kvar i fantasins värld och ibland de…