frihetiblodet.se
Attraktionslagen
Du attraherar vad du fokuserar på. Law of attraction eller på svenska, attraktionslagen. Jag tänker alltid på vad jag tänker på. Så att säga :-). Jag försöker hela tiden påverka mina tankar. Jag är…