fridayiaminrock.com
Billy Sheehan and Van Halen
บิลลี ชีแฮน มือเบสคนดังให้สัมภาษณ์ เมทัลวอยซ์ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันฑ์ 2020 ที่ผ่านมา มีตอนหนึ่ง จิมมี เคย์ ผู้สัมภาษณ์ได้ถามเกี่ยวกับข่าวลือที่ว่าเขาได้รับคำชวนให้เข้าร่วมวงแวนแฮเลนว่าจริงหรือไม่ …