fridayiaminrock.com
L.A.Guns VS L.A.Guns
การฟ้องร้องครั้งนี้น่าสนใจ หากพิจารณาความต่อเนื่องในการทำวง แอลเอกันส์ทางฝั่งสตีฟ ไรลีย์ต่อเนื่องมาตั้งแต่แรก ส่วนทางเทรซีก็ถือว่าเขาเป็นคนตั้งวงตั้งแต่แรก…