fridayiaminrock.com
The Sam and Dave Tour 2002
“ให้พระเจ้าอวยพรเดฟ แต่เขาไม่ยอมรับความจริงที่ว่าแวนแฮเลนเมื่อตอนมีผมอยู่ด้วยมันประสบความสำเร็จมากกว่าตอนที่มีเขาอยู่ในวง และนั่นคือสิ่งโง่เง่าที่สุดของเขา”…