fridayiaminrock.com
The Doors: Touch Me
พอล แฮริส เป็นคนเรียบเรียงเสียงเครื่องเป่าและเครื่องสายใส่ในบทเพลงของพวกเขาแล้วเอาไปให้สมาชิกวงฟัง ร็อบบีผู้แต่งเพลงรู้สึกว่ามันดีขึ้นจริง ทำให้เพลง “ทัชมี” ของเขามีสีสันกว่าเดิมมาก แต่ในแผ่นที่จะอ…