fridayiaminrock.com
The Beatles: Help! (Song)
็เฮลป์” เป็นเพลงที่เขียนตามสั่งก็จริง แต่มันก็เป็นสิ่งที่ออกมาจากความรู้สึกของจอห์น เลนนอนในขณะนั้นด้วยเช่นกัน…