fridayiaminrock.com
KISS: การเปิดเผยหน้าตาในปีค.ศ. 1983
ทุกวันนี้คิสกลับมาแต่งหน้าทาตาเหมือนเดิม แม้จะมีสมาชิกดั้งเดิมเพียงแค่สองคน การแต่งหน้าก็ดีอยู่อย่างคือทำให้แฟนเพลงมีภาพความทรงจำสมัยก่อนที่สมาชิกแต่ละคนยังหนุ่ม หรือจะใช้คำว่า ปราศจากอายุ แทนที่ต้…