fridayiaminrock.com
TUFF
ชะตากรรมก็เหมือนกับอีกหลายคณะที่มีชื่อเสียงเพียงแค่ชั่วเวลาสั้น ๆ แถมทัฟฟ์แทบไม่ได้รับการพูดถึงในแง่ดีเท่าไหร่ ซึ่งพวกเขาก็รู้ตัวดี ขนาดเคยทำอัลบั้มรวมเพลงใช้ชื่อ “ทศวรรษของการดูหมิ่น” – Dec…