fridayiaminrock.com
Guns N’ Roses: เด็กชายจากลาฟาแยตต์
เจฟฟ์รำลึกถึงความหลังช่วงนั้นว่า “เราขี่จักรยาน สูบกัญชา หาเรื่องใส่ตัว ชีวิตตอนนั้นดูดูไปก็เหมือนบีวิสแอนด์บัตต์-เฮด”…