fridayiaminrock.com
John Lennon: How Do You Sleep?
“ฮาว ดู ยู สลีป?” อยู่ในอัลบั้ม อิเมจิน น่าจะเป็นตัวบอกว่ามนุษย์ยังมีรักโลภโกรธหลง ต่อให้เรียกร้องสันติภาพการอยู่อย่างสันติไม่มีสงครามอะไรไปมันก็เท่านั้น เพราะขนาดตัวคนเขียนเพลงเรียกร้องสันติภาพยัง…