fridayiaminrock.com
David Lee Roth Sounded Awful
ความสำเร็จตั้งแต่อัลบั้มแรกจนถึง 1984 ก็เป็นประจักษ์พยานว่าเขาเหมาะสมกับดนตรีของแวนแฮเลนในสมัยนั้นเพียงใด ลีลาของเขามันโดดเด่นและเป็นมิตรกับเอ็มทีวีในภายหลังเป็นอย่างมาก น่าเสียดายพอเริ่มมีอายุอะไร…