fridayiaminrock.com
Vivian Campbell: เรื่องราวที่เขาออกจากดีโอ
วิเวียน แคมป์เบลล์ กับ รอนนี เจมส์ ดิโอ ไม่มีโอกาสปรับความเข้าใจกันจนถึงวันสุดท้ายในชีวิตของรอนนี เจมส์ ดีโอ…