fridayiaminrock.com
Vinnie Vincent and His Last Chance?
วินนีหายไปจากวงการดนตรีเกือบสองทศวรรษ ถ้าเขาหวังว่าจะกลับคืนสู่วงการได้อย่างสมศักดิ์ศรี ก็คงต้องคิดใหม่ เพราะการเลื่อนคอนเสิร์ตสำคัญของตัวเองไปแล้วรอบหนึ่งและตอนนี้กลายเป็นยกเลิก คงทำให้ความน่าเชื่…