fridayiaminrock.com
Bon Jovi: Runaway
“รันอะเวย์” (Runaway) เป็นเพลงป็อปร็อกที่ทำให้วงบอนโจวีแจ้งเกิดขึ้นมาในโลกดนตรี! ไม่ใช่แค่เป็นเพลงที่ขึ้นท็อป 40 ในตารางบิลบอร์ดฮอต 100 เป็นเพลงแรกของบอนโจวี แต่เป็นเพลงที่ทำให้เกิดบอนโจวีเป็นรูปร่…