fridayiaminrock.com
Threatin กับการโฆษณาวงตัวเองเกินจริงไปมาก
สรุปเรื่องคือวงนี้ไม่มีแฟนเพลงจริง ๆ เลย หรือถ้ามีก็มีน้อยมาก แต่สร้างเรื่องราวกับวงเธรตทินเป็นวงที่น่าจับตามอง สร้างบริษัทต้นสังกัดปลอม บริษัทเอเจนซีปลอม รางวัลปลอม โฮ้ยยยยยยยยยยยยยยย อะไรของมัน จ…