fridayiaminrock.com
X Japan: We Are X (DVD)
“วีอาร์เอ็กซ์” ดำเนินเรื่องโดยมีโยชิกิเป็นศูนย์กลาง จนอยากจะเปลี่ยนชื่อสารคดีเรื่องนี้เป็น “ไอแอมโยชิกิ” ให้สิ้นเรื่องสิ้นราว โทชิซึ่งร่วมตั้งวงมาด้วยกันแท้ ๆ ยังแทบไม่มีบทบาท…