fridayiaminrock.com
Jack Russell’s Great White: He Saw It Comin’
อัลบั้มนี้อาจะไม่ถึงขั้นงานชั้นเยี่ยม แต่ถ้าเอาไปเทียบกับสองอัลบั้มหลังสุดของเกรตไวต์แล้วดีกว่ามากพอสมควร…