fridayiaminrock.com
จีน ซิมมอนส์: ปากพาจนหรือว่าคนเกลียดเยอะ
การเป็นคนดัง จะทำอะไรก็ต้องระวังตัวอยู่เสมอ กระแสในโซเชียลเน็ทเวิร์คและคนที่ไม่ค่อยชอบหน้าอย่างจีน ซิมมอนส์พร้อมจะโดนจุดประเด็นและเป็นปัญหาลุกลามง่ายมาก…