fridayiaminrock.com
เมื่อแอ็กเซิล โรสทำให้เกิดจลาจล 1991
เมื่อเขาขึ้นบนเวทีอีกครั้ง เขาคว้าไมโครโฟนก็ตะโกนด่าฝ่ายรักษาความปลอดภัย ขว้างไมโครโฟนกับพื้นด้วยความโมโหและเดินลงเวทีไป สแลชได้แต่บอกคนดูว่า “เขา (หมายถึงแอ็กเซิล) ขว้างไมค์ลงพื้น เราต้องยุติการแ…