fridayiaminrock.com
เสริมเรื่อง ย้อนกลับไปมองปี 2554
แต่มาดูกันในภาพรวม ปีพ.ศ. 2554 มียอดจำหน่ายอัลบั้มในสายร็อกถึง 105.7 ล้านชุด เพิ่มขึ้นจาก 103.7 ล้านชุดในปีพ.ศ. 2553…